Preventieve observaties

Preventieve observaties kunnen, om bepaalde strafbare feiten te voorkomen, van grote waarde zijn in bedreigende situaties en helpen bij het bewijzen van strafbare feiten. Verder kunnen preventieve observaties uitstekend worden gebruikt om persoonsbeveiligers te ondersteunen door hen te voorzien van up to date informatie. Daarnaast kunnen preventieve observaties uitstekend van pas komen bij transport van geld, goederen en personen. Voor meer informatie over dit product is het zinvoller om contact met ons op te nemen.

Observaties

Ons bedrijf is bekend met statische (o.a.plaatsen van camera's) en dynamische (volgen van voertuigen/personen) observatie. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd door ter zake zeer kundig personeel. Meestal worden deze activiteiten ingezet bij fraudeonderzoeken etc.

Praktijk voorbeelden
Buitendienstmedewerkers die ineens veel minder omzet draaien, of waarvan u denkt als ik hem bel, is hij al thuis.

Buitendienstmedewerkers die naast hun werk bij uw bedrijf, hun eigen handel hebben.

Buitendienstmedewerkers die sjoemelen met hun kilometers.

Buitendienstmedewerkers die vanuit huis telefonisch de handel aan de man brengen en de daarvoor geschreven kilometers privé gebruiken.

Buitendienstmedewerkers die onder werktijd gaan staan slapen op parkeerplaatsen.

Buitendienstmedewerkers die een lunchpauze hebben van 10.00 uur tot 14.00 uur. Hun eigen bonnenboekje van een horecagelegenheid hebben.

Buitendienstmedewerkers die alcohol nuttigen onder werktijd en daarna in voertuigen rijden met uw logo. Het komt zelfs voor dat de alcohol in het voertuig wordt genuttigd.

Technisch personeel knapt eigen woning op c.q. verbouwt met het door u bekostigde materiaal. Daar gaat meestal aan vooraf; grotere hoeveelheden van materialen aanschaffen dan benodigd voor een project en een goede verstandhouding met uw magazijnchef.

Buitendienstmedewerkers die hun privé-auto aftanken met de tankpas van de werkgever.

Buitendienstmedewerkers die ontspannen in de tijd van de werkgever, op golfbanen, in fitness ruimtes en in gokhallen of het casino.

Buitendienst medewerkers die niet volgens de kledingafspraak uw klanten bezoeken.

Buitendienstmedewerkers die zich regelmatig ziek melden en dan werkzaamheden verrichten voor derden.

Buitendienst medewerkers die veelvuldig gebruik maken van artsen, ziekenhuisbezoek en fysiotherapie. Er zijn er die zelfs zo ver gaan en zeggen iets ergs onder de leden te hebben. Begraven, ook boven modaal, familie vrienden en kennissen.

Dit was een greep uit de door ons persoonlijk vastgestelde afwijkingen gedurende jarenlange ervaring als observatoren. Inmiddels zijn wij zo'n vijfendertig jaar werkzaam in deze branche en op zoek naar nieuwe methodes die uitgedacht zijn door betrokkenen die een buitendienst functie vervullen.
Wilt U ons daarbij helpen? Wij zijn altijd bereid om in een persoonlijk onderhoud het een en ander uit te leggen en te visualiseren.

Omdat wij van onze hobby ons werk hebben gemaakt (mensen observeren) en wij deze werkzaamheden met veel enthousiasme vervullen, hanteert MecksPoint vriendelijke tarieven.

Wilt U meer weten over de tarieven die wij hanteren neem dan vrijblijvend via ons E-mail adres; info@meckspoint.nl contact met ons op of klik hier. Binnen twaalf uur krijgt u nader bericht of nemen wij contact met u op.
De afspraken kunnen geheel vrijblijvend en natuurlijk discreet gehouden worden, op een plaats, die u bepaalt.

Rapportage vindt plaats in tweevoud en wordt, met voor u interessante foto's en/of videobeelden, compleet aan u gezonden. Geheel discreet en volgens de wettelijke normen.

Waarschuwing: Ga niet achter iemand aan rijden waarvan u vermoedt dat hij niet eerlijk bezig is. Laat dit over aan mensen die daar goed in zijn. U maakt eerder iets stuk dan dat u de waarheid aan het licht brengt.

Interne onderzoeken

Wij voeren voor u onderzoeken uit op het gebied van interne fraude. Deze onderzoeken worden altijd met de grootst mogelijke discretie uitgevoerd omdat wij ons er terdege van bewust zijn dat een slecht uitgevoerd onderzoek nadelige gevolgen voor uw onderneming kan hebben. Bij deze onderzoeken wordt, indien noodzakelijk, gebruik gemaakt van technische hulpmiddelen.
Komt een zaak in het uiterste geval voor de rechter, dan kunt u een beroep op ons doen om een getuigen verklaring af te leggen. Daarnaast voeren wij uiteraard ook onderzoeken uit die te maken hebben met een stuk externe criminaliteit (inbraken, vernielingen etc.)

Ziekteverzuim controleren

Het komt voor dat werknemers zich ziek melden en elders aan het werk zijn of niet werkelijk ziek zijn. Wanneer u twijfels hebt of een werknemer van u wel echt ziek is of niet, kunnen wij dit voor u controleren en leveren wij u die informatie die voor u noodzakelijk is wanneer er daadwerkelijk sprake is van fraude.

Proefaankopen doen

Regelmatig komt het voor dat een detaillist zijn bedenkingen heeft over bijvoorbeeld het wel of niet goed afrekenen door zijn personeel. Op uw vraag kunnen wij een aantal proefaankopen doen waarbij van te voren bepaalde afspraken worden gemaakt en er gedurende de aankopen door een medewerker van ons zeer kritisch wordt gekeken naar bijvoorbeeld kassahandelingen etc.

Mystery guest

Veel ondernemers willen wel eens weten hoe het er werkelijk aan toe gaat in hun winkel. Iedere ondernemer weet dat wanneer hij zelf in de winkel aanwezig is de klanten over het algemeen netjes en correct worden geholpen. Alleen, gaat dit ook zo wanneer de ondernemer weg is...?. Een mystery guest kan hier mogelijk antwoord op geven.

Trainingen

Wij houden ons bezig met het ondersteunen van bedrijven op het gebied van criminaliteitsbeheersing. Wij doen dit onder andere door het verzorgen van trainingen, het instellen van (recherche)onderzoeken en het geven van adviezen.
Onze trainingen zijn opgebouwd uit losse modules. Het is dus mogelijk om een training samen te stellen aan de behoefte van u als klant. Vragen als:
  • Wanneer mag ik een winkeldief aanhouden?
  • Mag ik in de tas van een winkeldief of eigen medewerker kijken?
  • Welke waarde moet ik hechten aan een verklaring omtrent bepaald gedrag?
kunnen tijdens een training behandeld worden. Natuurlijk worden onderwerpen als overvalpreventie en omgaan met agressie hierin mee genomen. Tijdens de training overvalpreventie wordt ook uitgebreid aandacht besteed aan de opvang van personeel na een overval.

Identiteitscontroles

Steeds meer bedrijven worden geconfronteerd met valse paspoorten en andere waardepapieren, valse sofi-nummers etc. die worden aangeboden door sollicitanten. De boete/belasting die vaak na een constatering van iets dergelijks moet worden betaald is voor veel bedrijven desastreus. Om deze zaken tot een minimum te beperken voeren wij vaak, veelal met succes, controles uit van paspoorten ed. Met name productiebedrijven, uitzendbureaus etc. gaan op dit gebied steeds meer gebruik maken van onze diensten.

Alimentatieonderzoeken

Alimentatieonderzoeken vinden steeds vaker plaats. Wanneer een ex erachter komt dat zijn/haar ex- partner bijvoorbeeld weer samenwoont is het vervelend om nog gedurende een lange tijd alimentatie te moeten blijven betalen. Wij doen dergelijke onderzoeken nooit alleen maar in principe altijd in samenspraak met de advocaat van de opdrachtgever.

Preventieve observaties

Observaties

Interne onderzoeken

Ziekteverzuim controleren

Proefaankopen doen

Mystery guest

Trainingen

Identiteitscontroles

Alimentatieonderzoeken